MTÜ NAGU SINA
Reg.nr: 80600369

Meie tegevus on suunatud täieliku või osalise puudega inimeste ning nende lähedaste abistamisele. Nõustame ja koordineerime liikumispuudega inimeste tegevust, osutame psühholoogilist tuge, teavitame seaduste muudatustest ning korraldame ka ühiseid kultuuri- ja spordiüritusi. Oma eeskujuga näitame,et elu ratastoolis võib olla lihtsam ja rõõmsameelsem kui tundub.

Meie missioon on ühendada kõiki osapoolte jõupingutused, et luua puuetega inimestele täisväärtuslik elu. Peame tähtsaks ühiskonna teavitamist puuetega inimeste olukorrast, neisse positiivse suhtumise kujundamise loomist, venekeelsele kogukonnale kasulike linkidega teabematerjalide väljatöötamist ja väljaandmiseks ettevalmistamist.

Meie eesmärgid:

-puuetega inimeste sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse suurendamine,

-abi teiste Eesti kodanikega võrdsete õiguste ja võimaluste realiseerimisel,

-abi puuetega inimeste integreerimisel kaasaegsesse ühiskonda,

-koostöö avalike ühenduste ja teiste puuetega inimeste huvides tegutsevate organisatsioonidega.

Meie visioon on olla professionaalne, kaasaegne ja usaldusväärne ühendus, mis esindab ka venekeeles kõnelevaid puuetega inimesi. Puue ei tohiks piirata inimese võimalusi või õigusi meie ühiskonnas.

Oleme inspireeritud omaenda kogemusest!

Astu organisatsiooni liikmeks

MTÜ Nagu Sinaga liitumine aitab sul aktiivselt mõjutada enda elu, tõsta oma elukvaliteeti ning aidata luua kaasavamat ja võrdsemat ühiskonda kõigi kodanike jaoks.

Selleks tuleb täita avaldus ja saata see KOOS oma digiallkirjaga e-meilile: info.nagusina@gmail.com

Esimene liikmestaatuse aasta on tasuta, seejärel liikmetasu on 5 eurot aastas.

MTÜ Nagu Sina kogukonna liikmeks astudes saad esimesena kasulikku infot ja kutseid erinevatele üritustele, millega meie organisatsioon on seotud.

Lisavõimalused:

Solidaarsus ja toetus: MTÜ Nagu Sinaga liitudes saavad puuetega inimesed leida mõttekaaslasi ja koguda tuge neilt, kes on seisnud silmitsi sarnaste eluliste väljakutsetega. See loob solidaarsuse ja kogukonna tunde.

Kogukonna kaasamine: organisatsioon pakub võimalusi aktiivselt osaleda kogukonna elus ning panustada puuetega inimeste õigusi puudutavates projektides.

Kogemuste ja teabe jagamine: liikmed saavad jagada kogemusi, teadmisi ja ressursse, mis aitavad suurendada igapäevaelu ja ühiskonnaga suhtlemiseks vajalikku teadlikkust ja oskusi.

Ühiskonna teadlikkus: organisatsioonis osalemine võimaldab aktiivselt teavitada ühiskonda puuetega inimestega seotud küsimustest ning võidelda stereotüüpide ja eelarvamustega, mis aitab luua kaasavama ja toetavama keskkonna kõigile kodanikele.

Koostöö teiste organisatsioonidega: MTÜ Nagu Sina teeb koostööd teiste avalike ühenduste ja organisatsioonidega, mis aitab ühendada jõud ühiste probleemide lahendamisel ja ühiste eesmärkide saavutamisel.

Vabatahtlikud

Vabatahtlik tegevus on vabast tahtest ja tasu saamata organisatsiooni või väljaspool lähikonda inimese aitamine.

Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. 

Vabatahtlik ise saab uusi kogemusi, mis saavad teda aidata nii isiklikus kui ka tööelus. Näiteks puuetega inimestega või tervishoiuasutustes töötades saavad vabatahtlikud areneda oma suhtlemis- ja hooldusoskusi.

Vabatahtlik tegevus on kindlasti ka isiklikku kasvu ja arengu viis. See võib aidata teil rohkem teada saada oma väärtuste ja huvide kohta, samuti aidata teil arendada oma juhtimis- ja ajaplaneerimisoskusi.

Oluline on märkida, et vabatahtlikute roll võib olla mitmekesine ning sõltub organisatsiooni ja selle klientide spetsiifilistest vajadustest ja võimalustest. Vabatahtlikud peavad olema oma töös kohanemisvõimelised ja paindlikud ning puuetega inimestega suheldes näitama mõistliku suhtumist ja empaatiat.

Kui soovid liituda MTÜ NAGU SINA vabatahtlike meeskonnaga, siis palun täida ka meie ankeet.

Võtame sinuga ühendust esimesel võimalusel.

RUS

Прокрутить вверх